2 Hotărârile Autorității Deliberative | Primaria Crangurile

Hotărârile Autorității Deliberative - Primaria Crangurile

Hotararile Autorității Deliberative pe anul 2022
Hotararile Autorității Deliberative pe anul 2021
Nr. crt. Hotărâre Data
75. Hotărâre
privind aprobarea actualizarii valorii investitiilor aferente U.A.T. Crangurile si a actualizarii participării Consiliului Local al U.A.T. Crangurile la cofinantarea "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020".
29.12.2021
74. Hotărâre
privind aprobarea actualizarii STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020" precum si actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
29.12.2021
73. Hotărâre
privind aprobarea actualizarii Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020".
29.12.2021
72. Hotărâre
privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul IV 2021.
29.12.2021
71. Hotărâre
privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza comunei Crangurile pentru anul de invatamant 2022 - 2023.
29.12.2021
70. Hotărâre
privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2022.
29.12.2021
69. Hotărâre
privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in bugetul local pe anul 2021.
26.11.2021
68. Hotărâre
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021.
26.11.2021
67. Hotărâre
privind aprobarea acordarii burselor sociale elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant din comuna Crangurile, in anul scolar 2021 - 2022.
26.11.2021
66. Hotărâre
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii octombrie 2021.
26.11.2021
65. Hotărâre
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii septembrie 2021.
26.11.2021
64. Hotărâre
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redeventelor datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Crangurile.
26.11.2021
63. Hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crângurile în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Pătroaia Vale.
29.10.2021
62. Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Crângurile pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022.
29.10.2021
61. Hotărâre
privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia Vale în anul de învățământ 2021 - 2022.
29.10.2021
60. Hotărâre
privind stabilirea și aprobarea costului mediu lunar pentru serviciile sociale și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din cadrul Centrului de îngrijire persoane de vârsta a III-a din comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, pentru anul 2021.
29.10.2021
59. Hotărâre
privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crângurile, județul Dâmbovița.
29.10.2021
58. Hotărâre
privind aprobarea obiectivului de investiție "Modernizare drum național (DN 7) prin implementarea unor măsuri specifice (trotuare pietonale și șanțuri pluviale)" în comuna Crângurile, județul Dâmbovița și achiziția Studiului de fezabilitate aferent acestui obiectiv.
29.10.2021
57. Hotărâre
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente lunii iulie 2021.
29.10.2021
56. Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Crângurile pe trimestrul III 2021.
29.10.2021
55. Hotărâre
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul "ASFALTAREE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CRÂNGURILE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA" - DC 91B Pătroaia Vale - Voia, lungime 1,90 km.
20.10.2021
54. Hotărâre
privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul "ASFALTAREE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CRÂNGURILE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA" - lungime 2,547 km.
20.10.2021
53. Hotărâre
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021 si a rectificarii programului de investitii pe anul 2021.
24.09.2021
52. Hotărâre
privind renuntarea comunei Crangurile prin Consiliul Local Crangurile la calitatea de membru asociat al judetului Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Gaesti".
24.09.2021
51. Hotărâre
privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in bugetul local pe anul 2021 si a rectificarii programului de investitii pe anul 2021.
24.09.2021
50. Hotărâre
privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN pentru proiectul "Reabilitare si extindere Gradinita Patroaia Vale, comuna Crangurile, judetul Dambovita" finantat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR.
14.09.2021
49. Hotărâre
privind asocierea UAT COMUNA CRANGURILE, prin CONSILIUL LOCAL CRANGURILE cu Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comuna a obiectivului "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Crangurile, judetul Dambovita", prin Programul Judetan de Dezvoltare Locala 2021 - 2024.
29.07.2021
48. Hotărâre
privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoturismul DUSTER din dotarea Primariei Comunei Crangurile, judetul Dambovita.
29.07.2021
47. Hotărâre
privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii iunie 2021.
29.07.2021
46. Hotărâre
privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul II 2021.
29.07.2021
45. Hotărâre
privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada August - Octombrie 2021.
29.07.2021
44. Hotărâre
privind aprobarea actualizarii DEVIZULUI GENERAL si aprobarea actualizarii cofinanțării pentru obiectivul de investitie "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita - rest de executat statie de epurare si bransamente."
30.06.2021
43. Hotărâre
privind aprobarea actualizarii DEVIZULUI GENERAL pentru obiectivul de investitie "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita."
30.06.2021
42. Hotărâre
privind aprobarea modificarii Art. 1 din Hotararea Consiliului Local Crangurile nr. 36 din 08.06.2021 privind aprobarea cofinanțării obiectivului "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Crangurile, judetul Dambovita."
30.06.2021
41. Hotărâre
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021 si a rectificarii programului de investitii pe anul 2021.
30.06.2021
40. Hotărâre
privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunilor martie, aprilie si mai 2021.
30.06.2021
39. Hotărâre
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2021 al comunei Crangurile.
30.06.2021
38. Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Crangurile.
30.06.2021
37. Hotărâre
privind desemnarea unui consilier local in calitate de responsabil cu afacerile europene care sa reprezinte comunitatea la Conferinta privind viitorul Europei.
30.06.2021
36. Hotărâre
privind aprobarea cofinanțării obiectivului "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Crângurile, județul Dâmbovița".
.
08.06.2021
35. Hotărâre
privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada mai - iulie 2021
.
22.04.2021
34. Hotărâre
privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Patroaia Vale in anul de invatamant 2020 - 2021
.
22.04.2021
33. Hotărâre
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Crangurile pentru perioada 2021 - 2027.
.
22.04.2021
32. Hotărâre
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.
.
22.04.2021
31. Hotărâre
privind aprobarea acordarii burselor sociale elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant din comuna Crangurile, in anul scolar 2020 - 2021.
.
22.04.2021
30. Hotărâre
privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferenta lunii februarie 2021 + Anexa.
.
22.04.2021
29. Hotărâre
privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimari 2022 - 2024, aprobarea utilizarii excedentului din anul 2020 in anul 2021, aprobarea programului de investitii pe anul 2021, aprobarea creditelor de angajament in anul 2021, precum si aprobarea numarului de posturi care se finanteaza in anul 2021 + Anexe.
.
22.04.2021
28. Hotărâre
privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN pentru proiectul "Reabilitare si extindere Gradinita Patroaia Vale, comuna Crangurile, judetul Dambovita" finantat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR.
.
06.04.2021
27. Hotărâre
privind aprobarea implementarii obiectivului de investitie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Crangurile, judetul Dambovita"
.
31.03.2021
26. Hotărâre
privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferenta lunilor noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021 + Anexa.
.
31.03.2021
25. Hotărâre
privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020" Surse de apa, rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare, aductiuni pentru Hulubesti, Gura Foii, Dragodana, Mogosani, Matasaru, Crangurile, Petresti, Morteni, Visina si Ludesti + Anexa..
31.03.2021
24. Hotărâre
privind aprobarea valorii investițiilor aferente U.A.T. Crângurile și a participării Consiliului Local al U.A.T. Crângurile la cofinanțarea "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020".
16.03.2021
23. Hotărâre
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020" precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului + Anexă.
16.03.2021
22. Hotărâre
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020" + Anexă.
16.03.2021
21. Hotărâre
privind aprobarea initierii procedurii de concesionare, prin licitatie publica, a unor suprafete de pajisti naturale, proprietate publica a comunei Crangurile, judetul Dambovita + Anexe.
25.02.2021
20. Hotărâre
privind aprobarea modificarii art. 6 alin. (1) lit. "c" din Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din comuna Crangurile, satul Patroaia Deal, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 35 din 23.09.2020.
25.02.2021
19. Hotărâre
privind aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2020 + Anexa.
25.02.2021
18. Hotărâre
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021.
25.02.2021
17. Hotărâre
privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea si implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023.
25.02.2021
16. Hotărâre
privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Crangurile in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Crangurile.
25.02.2021
15. Hotărâre
privind aprobarea modificarii art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat-rest de executat si cofinantarea investitiei: "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita" rest de executat - pentru statie de epurare si bransamente.
02.02.2021
14. Hotărâre
privind aprobarea modificarii art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 11/26.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului: "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita".
02.02.2021
13. Hotărâre
privind aprobarea utilizarii de sume din excedentul anului precedent la finantarea unor investitii pe anul 2021 si aprobarea Listei de investitii provizorie pe anul 2021.
26.01.2021
12. Hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat - rest de executat si cofinantarea investitiei: "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita" rest de executat - pentru statie de epurare si bransamente.
26.01.2021
11. Hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului: "Retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangurile, judetul Dambovita".
26.01.2021
10. Hotărâre
privind aprobarea Raportului referitor la activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap in perioada anului 2020
26.01.2021
09. Hotărâre
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021.
26.01.2021
08. Hotărâre
privind mentinerea costului mediu lunar de intretinere si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asistate in cadrul Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din comuna Crangurile, satul Patroaia Deal, pentru anul 2021 la acelasi nivel al anului 2020.
26.01.2021
07. Hotărâre
privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca DUSTER pentru deservirea activitatii Primariei comunei Crangurile, judetul Dambovita.
26.01.2021
06. Hotărâre
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021 in vederea repartizarii orelor de munca ale persoanelor beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Crangurile.
26.01.2021
05. Hotărâre
privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Patroaia Vale in anul de invatamant 2020 - 2021
26.01.2021
04. Hotărâre
privind mentinerea, la nivelul lunii decembrie 2020, a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crangurile, precum si in cadrul Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din satul Patroaia Deal, judetul Dambovita.
26.01.2021
03. Hotărâre
privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Crangurile
26.01.2021
02. Hotărâre
privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada februarie - aprilie 2021.
26.01.2021
01. Hotărâre
privind aprobarea proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Crangurile cu echipamente de protectie si dispozitive medicale" Apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/ a cheltuielilor legate de acesta, precum si a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.
14.01.2021
Hotararile Autorității Deliberative pe anul 2020
Nr. crt. Hotărâre Data
59. Hotărâre privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, a suprafetei de 84,88 mp din imobilul scoala cu clasele I-IV, din satul Badulesti, cu destinatia spatiu pentru desfasurarea de activitati medicale, apartinand domeniului privat al comunei Crangurile, judetul Dambovita, pentru o perioada de 5 ani + Anexa. 21.12.2020
58. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Crangurile, a imobilelor - scoala cu clasele I-IV si terenul aferent acesteia, in suprafata de 2201 mp, avand destinatia spatiu pentru desfasurarea de activitati medicale, din satul Badulesti, comuna Crangurile, judetul Dambovita, pentru o perioada de 5 ani. 21.12.2020
57. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 + Anexa 21.12.2020
56. Hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, pentru lunile septembrie si octombrie 2020 + Anexa 21.12.2020
55. Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare pentru obiectivul de investitie "Asfaltare drumuri locale, L=2251 m in comuna Crangurile, judetul Dambovita - rest de executat 782 m, DS1 Patroaia Deal - Patroaia Vale" 21.12.2020
54. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul IV 2020 + Anexa 21.12.2020
53. Hotărâre privind actualizarea modelului-cadru al contractului de asociere dintre Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita si unitatea administrativ-teritoriala Crangurile, prin Consiliul Local Crangurile, pentru realizarea in comun a unor obiective de infrastructura rutiera + Anexa 21.12.2020
52. Hotărâre privind stabilirea si aprobarea texelor si impozitelor locale pentru anul 2021 + Anexa 21.12.2020
51. Hotărâre privind mandatarea speciala a domnului Slavila Georgel, reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale Crangurile in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DAMBOVITA 21.12.2020
50. Hotărâre privind mandatarea speciala a domnului Slavila Georgel, reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale Crangurile in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA DAMBOVITA 21.12.2020
49. Hotărâre privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza comunei Crangurile pentru anul de invatamant 2021 - 2022 21.12.2020
48. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Crangurile, judetul Dambovita + Regulament 21.12.2020
47. Hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Patroaia Vale in anul de invatamant 2020 - 2021. 23.11.2020
46. Hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului - teren in suprafata de 93670 mp, identificat cu numar cadastral 71155, categoria de folosinta pasune, ce apartine domeniului public al comunei Crangurile, judetul Dambovita + Anexa 23.11.2020
45. Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Crangurile + Anexa 23.11.2020
44. Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in bugetul local pe anul 2020 + Anexa 23.11.2020
43. Hotărâre privind alegereaprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A IFN pentru proiectul "Reabilitare si extindere Gradinita Patroaia Vale, comuna Crangurile, judetul Dambovita" finantat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR. 23.11.2020
42. Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Crangurile, judetul Dambovita. 20.11.2020
41. Hotărâre privind stabilirea si aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Crangurile. 20.11.2020
40. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021. 20.11.2020
39. Hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei imobilelor, cladire scoala cu clasele I-IV si a terenului aferent acesteia, in suprafata de 2201 mp, din satul Badulesti, aflate in domeniul public al comunei Crangurile, din imobile cu destinatie spatiu de invatamant, in imobile pentru desfasurarea de activitatii medicale. 21.10.2020
38. Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii August 2020 + Anexa. 21.10.2020
37. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anulul 2020 + Anexa. 21.10.2020
36. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul III 2020 + Anexa. 21.10.2020
35. Hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din satul Patroaia Deal, comuna Crangurile, judetul Dambovita + Anexa. 23.09.2020
34. Hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din satul Patroaia Deal, comuna Crangurile, judetul Dambovita + Anexe. 23.09.2020
33. Hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Crangurile, judetul Dambovita + Anexa. 23.09.2020
32. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2020 + Anexa. 02.09.2020
31. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul II 2020 + Anexa. 31.07.2020
30. Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunilor mai si iunie 2020 + Anexa 1 si Anexa 2. 31.07.2020
29. Hotărâre privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Crangurile + Anexa 1 + Anexa 2. 31.07.2020
28. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada august - octombrie 2020. 31.07.2020
27. Hotărâre privind aprobarea modificarii componentei comisiei juridice, administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor din cadrul Consiliului Local Crangurile. 31.07.2020
26. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 + Anexa. 24.07.2020
25. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 + Anexa. 30.06.2020
24. Hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A. IFM pentru proiectul "Reabilitare si extindere Gradinita Patroaia Vale, comuna Crangurile, judetul Dambovita", finantat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR. 30.06.2020
23. Hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului consilierului local Banu Ion, inainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier in cadrul Consiliului Local Crangurile. 30.06.2020
22. Hotărâre privind scoaterea din functiune, valorificarea si/sau, dupa caz, casarea materialelor mijlocului fix Pod metal situat peste raul Arges, situat pe DS 1, ce se afla in domeniul privat al comunei Crangurile 27.05.2020
21. Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunilor ianuarie si februarie 2020 27.05.2020
20. Hotărâre privind aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2019 + Anexa 27.05.2020
19. Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 + Anexa 27.05.2020
18. Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Crangurile pe trimestrul I 2020 + Anexa 27.05.2020
17. Hotărâre privind aprobarea efectuarii platii din bugetul local a sumei de 23295,99 lei reprezentand obligatii de plati conform titlului executoriu Dosar nr. 208/2020 din data de 28.02.2020 transmis de Biroul Executoriului Judecatoresc Tanase Marian Traian, inregistrat la Trezoreria Gaesti in vederea executarii UAT Crangurile pentru plati catre S.C.M. PRESTACOOP S.R.L. 27.05.2020
16. Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Crangurile, judetul Dambovita a mijlocului fix - pod metal situat peste raul Arges, situat pe D.S.1 27.05.2020
15. Hotărâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol al comunei Crangurile in perioada 2020 - 2024 27.05.2020
14. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada mai - iulie 2020. 22 - 28 .04.2020
13. Hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.M.M.S.A. IFM pentru proiectul "Reabilitare si extindere Gradinita Patroaia Vale, comuna Crangurile, judetul Dambovita" - finantat din fonduri europene nerambursabile - prin AFIR. 28.04.2020
12. Hotărâre privind aprobarea raportului de expertiza tehnica si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: "Asfaltare drumuri locale, L = 2251 m, in comuna Crangurile, judetul Dambovita - rest de executat 782 m, DSI Patroaia Deal - Patroaia Vale". 05.03.2020
11. Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, pentru anul 2020 si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asistate in cadrul Centrului de ingrijire persoane de varsta a III-a din comuna Crangurile, satul Patroaia Deal 05.03.2020
10. Hotărâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 05.03.2020
09. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020. 05.03.2020
08. Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii decembrie 2019 + Anexa 05.03.2020
07. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimari 2021 - 2023, aprobarea utilizarii excedentului din anul 2019 in anul 2020, aprobarea listei de investitii pe anul 2020, aprobarea creditelor de angajament in anul 2020, precum si aprobarea numarului de posturi care se finanteaza in anul 2020 + Anexe 05.03.2020
06. Hotărâre privind mentinerea, la nivelul lunii Decembrie 2019, a salariilor pe baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie", utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crangurile. 29.01.2020
05. Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 in vederea repartizarii orelor de munca ale persoanelor beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Crangurile + Anexa 29.01.2020
04. Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Crangurile pentru perioada Februarie - Aprilie 2020 29.01.2020
03. Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Crangurile pentru anul 2020 29.01.2020
02. Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al unitatii administrativ - teritoriale Crangurile + Anexa 29.01.2020
01. Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactie si a personalului didactic auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza comunei Crangurile, aferente lunii Noiembrie 2019 + Anexa 29.01.2020