URBANISM ȘI MEDIU

COMPARTIMENT:

Consilier: 
Sfagău Mihaela 0786 720 233
Contact:

Tel:  (0245) 714 015
E-mailcrangurile@cjd.ro
Program de lucru:

Luni - Joi: 08:00 ~ 16:30
Vineri: 08:00 ~ 14:00

Notă

În vederea obțineri autorizației de construire/desființare, cetățeanul se poate deplasa la biroul de urbanism și amenajarea teritoriului de unde poate solicita cererea de emitere a certificatului de urbanism.

Cererea va fi însoțită de către actul de proprietate a imobilului pentru care se solicită informații(Certificat de Urbanism), împreună cu documentația cadastrală a imobilului. În urma completări acestei cereri se va deplasa la ghișeul caseriei unde va achita taxa pentru obținerea taxei de urbanism.

Cererea împreună cu documentația și dovada achitări taxei, solicitantul le va depune la registratura primăriei(relații cu publicul).
Anunțuri URBANISM
Cerere tip Urbanism

Notă

În vederea obțineri autorizației de construire/desființare, cetățeanul se poate deplasa la biroul de urbanism și amenajarea teritoriului de unde poate solicita cererea de emitere a certificatului de urbanism.

Cererea va fi însoțită de către actul de proprietate a imobilului pentru care se solicită informații(Certificat de Urbanism), împreună cu documentația cadastrală a imobilului. În urma completări acestei cereri se va deplasa la ghișeul caseriei unde va achita taxa pentru obținerea taxei de urbanism.

Cererea împreună cu documentația și dovada achitări taxei, solicitantul le va depune la registratura primăriei(relații cu publicul).