Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia economică, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului:
~ Protopopescu Victor Costinel - Președinte
~ Stănescu Mihail - Secretar Comisie
~ Stan Spiridon - Membru
~ Dumitru Mădălina Georgiana - Membru
~ Răduță Aurora - Membru

2. Comisia social-culturală, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială:
~ Văleanu Ilie - Președinte
~ Anghel Gică - Secretar Comisie
~ Ionescu Sorin Cristian - Membru
~ Stoica Silvi - Membru
~ Cristea Ioana - Membru

3. Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:
~ Dinulescu Ilie - Președinte
~ Banu Ion - Secretar Comisie
~ Ionescu Gheorghe - Membru