Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

1. Comisia economică, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului:
~ Băniță Ciprian - Președinte
~ Mitroiu Cosmin - Secretar Comisie
~ Anghel Dănuț - Membru
~ Militaru Corneliu - Membru
~ Barbu Mihaela - Membru

2. Comisia social-culturală, învățământ, culte, sănătate și familie, muncă și protecție socială:
~ Tomovici Mihai - Președinte
~ Stoica Silvia - Secretar Comisie
~ Ionescu Sorin - Membru
~ Răduță Aurora - Membru
~ Căpraru Marcel - Membru

3. Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:
~ Gîndac Stelică - Președintde
~ Slăvilă Georgel - Secretar Comisie
~ Turcă Ioana - Membru