BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

Situația plăților (execuția bugetară) conform anexei
Situația drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
În curs de actualizare...