BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023 - 2025
Situația plăților (execuția bugetară) conform anexei
Situația drepturilor salariale stabilite, potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
În curs de actualizare...