Alte documente - Primaria Crangurile

Alte documente ale Primăriei Crangurile pe anul 2022

Publicarea Registrului pentru inregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris
Publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai in cazul celor cu caracter normativ
Informarea in prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale;
Informarea in prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ (prevazute de Legea nr. 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare);
Publicarea minutelor in care se consemneaza, in rezumat, punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta publica
Publicarea proceselor-verbale ale sedintelor autoritatii deliberative (Consiliului local)
Publicarea oricaror altor documente care potrivit legii, fac obiectivul aducerii la cunostinta publica (ex. cele prevazute de art. 138 alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 - proiectele de hotarari, instrumentele de prezentare si motivare);
Alte documente care se apreciaza de catre autoritatile administratiei publice locale ca fiind oportune si necesare pentru a fii aduse la cunostinta publica.
Publicarea declaratiilor de casatorie
Publicarea oricaror altor documente neprevazute la lit. a) -h) a caror aducere la cunostinta publica se apreciaza de catre autoritatile administratiei publice locale ca fiind oportuna si necesara
Publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive, numai in cazul celor cu caracter normativ